Despre Noi

ROLLING STOCK COMPANY SA
are ca obiect principal de activitate închirierea de locomotive şi vagoane în exteriorul României, în special în Europa centrală şi de sud-est.

Oferta Noastra

Conform standardelor
Rolling Stock Company este membră a CUU si UIC din 2008, deţinând de la începutul anului 2009 Certificatul privind implementarea si menţinerea unui sistem de management integrat al calitaţii, eliberat de organismul de certificare "TUV Austria".
In anul 2013 am obtinut certificatul ECM eliberat de catre organismul SCONRAIL

Date Contact

ROLLING STOCK COMPANY SA
Sediu principal: Calea Floreasca,
Nr. 167, Etaj 7, Camera 5, Sector 1, 014459 Bucuresti, Romania
Punct de lucru: Str. Fabrica de Glucoza, Nr. 11A, Etaj 2, Camera E201, Sector 2, 020331 Bucuresti, Romania
Telefon: +4 021 232 10 00
Fax: +4 021 232 10 02
E-mail:

 

 

Nota de Informare RGPD

Protectia datelor este importantă pentru noi

Depunem toate eforturile pentru a proteja confidentialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin respectarea tuturor normelor si reglementărilor în vigoare privind protectia datelor, inclusiv Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protectia datelor ("RGPD").

Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protectia datelor a intrat în vigoare la 25 mai 2018. Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării site-ului nostru www.rsco.ro reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. Responsabilă pentru protecția datelor cu privire la această pagină web este RSCO SA. La utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal, RSCO SA respectă cu strictete prevederile legale în vigoare privind protectia datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal si a datelor cu caracter anonim revine societătii RSCO SA în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

Deoarece dorim să protejăm cu cea mai mare eficientă datele dumneavoastră cu caracter personal, am actualizat politica noastră de confidenfialitate în conformitate cu cerintele RGPD, disponibilă aici.

Puteti găsi, de asemenea, informatii importante privind drepturile de care beneficiari, inclusiv dreptul de acces, dreptul de a solicita corectarea sau stergerea, de a solicita restrictionarea prelucrării, de retragere a consimtământului, de obiectie, de a nu face obiectul unei decizii automate, inclusiv stabilirea de profiluri, portabilitatea datelor si dreptul de a prezenta reclamatii la autoritătile de protectie a datelor.