Politica de confidentialitate web

Ca parte a responsabilitătii sale sociale, Rolling Stock Company (RSCO) se angajează să respecte toate normele si reglementările în vigoare privind protectia datelor, inclusiv Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protectia datelor (“RGPD”) si depunem toate eforturile pentru a proteja confidentialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Vă informăm în continuare în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care dumneavoastră ni le comunicati prin intermediul prezentului site web, precum si a modului în care vom prelucra aceste date. Responsabilă pentru protectia datelor cu privire la această pagină web este RSCO SA. La utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal, RSCO SA respectă cu strictete prevederile legale în vigoare privind protectia datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal si a datelor cu caracter anonim revine societătii RSCO SA în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

1. Cine suntem

Comunicare conform prevederilor din Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic

Operatorul de date este Rolling Stock Company SA („RSCO” sau „Compania”).
Sediu principal: Calea Floreasca, Nr. 167, Et. 7, Cam. 5, Sector 1,cod postal 014459 Bucuresti, Romania.
Punct de Lucru: Str. Fabrica de Glucoza, Nr.11A, Et. 2, Cam. E201, Sector 2, 020331 Bucuresti, Romania.
Telefon: (+4) 021 23 21 000.
Fax: (+4) 021 23 21 002.
E-mail:
Cod Fiscal: RO 22877962.
Nr. Înreg. Registrul Comerţului: J40/22922/2007

2. Exonerare de răspundere

RSCO ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că informatiile continute în prezentul site web sunt corecte si complete la momentul publicării. Cu toate acestea, se pot produce erori neintentionate sau accidentale pe care le regretăm. RSCO nu îsi asumă nicio responsabilitate pentru erori sau omisiuni de pe site-ul web al RSCO.

RSCO nu declară sau garantează că functiile sau serviciile prezentate pe site-ul RSCO vor fi neîntrerupte sau libere de erori, că defectiunile vor fi corectate sau că site-ul sau serverul RSCO pe care se află acesta sunt libere de virusi sau alte programe dăunătoare. În măsura permisă de lege, RSCO nu este responsabilă pentru nicio pagubă decurgând din functionarea sau nefunctionarea site-ului RSCO sau a serviciilor sau dispozitivelor tehnice conectate.

Prezenta declaratie privind protectia datelor se aplică doar pentru www.rsco.ro si pentru subdomeniile aferente, însă nu si pentru pagini controlate sau operate de terti. Vă rugăm să verificati declaratiile privind protectia datelor ale paginilor web controlate sau operate de terti, deoarece aceste pagini web nu se află sub controlul nostru şi RSCO SA nu îsi asumă răspunderea pentru continutul acestora si măsurile acestora privind protectia datelor.

RSCO îsi rezervă dreptul de a aduce modificări la prezentul site fără notificare prealabilă. Toate deciziile adoptate pe baza informatiilor publicate pe site-ul web al RSCO sunt responsabilitatea exclusivă a respectivului utilizator. RSCO nu îsi asumă nicio responsabilitate pentru pagube directe sau indirecte sau prejudicii decurgând, din orice motiv, din utilizarea directă sau indirectă a informatiilor publicate pe site-ul web al RSCO.

3. Categorii de date cu caracter personal prelucrate si în ce scopuri

În procesul de operare a prezentului site web, Compania colectează anumite informatii (“date cu caracter personal”) referitoare la persoane fizice identificate sau care pot identifica persoane fizice, date furnizate de utilizatorii prezentului site web în mod direct (ex. nume, prenume, adresă postală, adresă de e-mail) sau indirect (ex. adresă IP). Vom prelucra date cu caracter personal în următoarele scopuri, conform motivelor legale indicate pentru fiecare dintre următoarele:

3.1. Navigare pe site-ul web. Utilizarea modulelor cookie

Atunci când vizitati site-ul nostru web, utilizăm module cookie pentru a colecta în mod automat informatii tehnice pentru identificarea utilizatorului, precum adresa IP, tipul de browser de internet utilizat pentru a naviga pe site-ul nostru, sistemul de operare, numele sau gazda de domeniu prin care utilizatorul navighează pe site.

Principalul scop al modulelor cookie este de a vă oferi o mai bună experientă de navigare, dar si în scopuri de publicitate, pentru a vă oferi continut adaptat intereselor si preferintelor dumneavoastră Prin urmare, utilizăm module cookie pentru a vă oferi o experientă personalizată si relevantă de navigare pe site-ul nostru web si pentru a întelege modul în care interactionati cu continutul nostru publicitar.

Pentru mai multe informatii privind utilizarea modulelor cookie pe acest site web si scopurile în care sunt utilizate acestea, dar si privind posibilitătile de a controla si/sau dezactiva aceste module, vă rugăm să consultati politica noastră privind modulele cookie.

3.2. Aplicare la posturile vacante ale companiei

La completarea unui formular de candidatură/încărcarea unui CV pe site-ul RSCO, datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* date de contact si de identificare sunt prelucrate în scopul mentionat mai jos.

 • Scop: includerea în procesul de selectie pentru o pozitie la care ati aplicat.
 • Temei: precontract în scopul angajării.
 • Durata de stocare: pe durata procesului de recrutare, dar nu mai mult de un an.

Consecintele refuzului: în situatia în care nu furnizati aceste date, nu ne veti putea contacta şi nu vă vom putea include în procesul de selectie online.

* Câmpuri de date exacte: nume şi prenume, telefon, adresă e-mail, Scrisoare de intentie, CV.

3.3. Răspunsul la întrebări, solicitări sau reclamatii

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum nume si prenume, adresă de email, număr de telefon si orice alte informatii sau detalii pe care ni le comunicati în corespondentă pentru a răspunde întrebărilor, reclamatiilor sau solicitărilor dumneavoastră, în functie de canalul de comunicare prin care ne contactati, astfel cum se descrie mai jos.

Scop Temei juridic
Răspunsul la întrebări, reclamatii sau solicitări prin corespondentă electronică (e-mail) sau telefon. Prelucrarea se întemeiază pe un interes legitim, care ne permite să oferim răspunsuri la întrebările, reclamatiile sau solicitările dumneavoastră

3.4. Sondaje, studii de evaluare a satisfactiei clientilor si feedback din partea clientilor

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când decideti să participati la sondajele sau studiile noastre de piată, la studiile de evaluare a satisfactiei clientilor sau atunci când furnizati feedback privind produsele si serviciile noastre. Aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul de mai sus numai cu consimtământul dumneavoastră, având în vedere si interesul nostru legitim de a întelege nevoile si asteptările clientilor privind produsele si serviciile noastre. Participarea dumneavoastră la aceste studii este voluntară. Prin urmare, rămâne la latitudinea dumneavoastră să ne oferiti date cu caracter personal (nume si prenume, informatii despre preferinte si principalul motiv in alegerea companiei, sau alte date cu caracter personal pe care le puteti furniza) prin completarea formularelor de participare de pe site-ul nostru web sau a unor formulare similare puse la dispozitie pentru sondajele sau studiile respective.

Scop Temei juridic
Sondaje sau studii de piată, studii de evaluare a satisfactiei clientilor sau furnizarea de feedback privind produsele si serviciile noastre: consimtământ, interes legitim

Proces decizional automat si stabilirea automată a profilului

Datele cu caracter personal mentionate aici nu fac obiectul proceselor decizionale automate, inclusiv stabilirea de profiluri.

4. Cui comunicăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Pentru a îndeplini scopurile descrise mai sus, Compania utilizează serviciile mai multor contractori.

Unii dintre acestia sunt operatori individuali de date, precum Google. Alti contractori sunt terti care nu prelucrează datele, dar le pot accesa în îndeplinirea propriilor atributii sau în relatiile cu Compania, cum ar fi furnizori de servicii de întretinere, financiare sau de audit.

Datele cu caracter personal indicate mai sus mai pot fi puse la dispozitia unor terti în următoarele situatii: (i) autorităti publice, auditori sau institutii competente având competente de a efectua inspectii asupra activitătii sau activelor companiei, care solicită companiei să furnizeze informatii în temeiul obligatiei legale a acesteia. Astfel de autorităti publice sau institutii pot fi ; (ii) pentru a îndeplini o cerintă legală sau a proteja drepturile si activele companiei noastre sau ale altor entităti sau persoane, precum instante de judecată; (iii) către achizitori terti, în măsura în care activitatea companiei va fi (total sau partial) transferată, iar datele persoanelor vizate vor face parte din activele reprezentând obiectul tranzactiei. În continuare, în scopurile de prelucrare prezentate mai sus, putem comunica datele dumneavoastră cu caracter personal către companii din grupul Grampet din care face parte RSCO , care se supun instructiunilor furnizate de companie în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Persoanele si entitătile cărora le putem comunica date cu caracter personal sunt următoarele:

 1. În scopul navigării pe site si al utilizării modulelor cookie, putem transmite datele cu caracter personal către analisti si furnizori de motoare de căutare, pentru ca acestia să poată oferi servicii de întretinere a site-ului nostru;
 2. Pentru a răspunde la întrebările, solicitările sau reclamatiile dumneavoastră, putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către furnizorii nostri de servicii de centre telefonice;
 3. Pentru efectuarea de sondaje, studii de piată, sondaje de evaluare a satisfactiei clientilor sau pentru obtinerea de feedback din partea clientilor pentru produsele sau serviciile noastre, putem comunica date cu caracter personal către furnizori de sondaje sau studii de piată / servicii de asistentă pentru clienti.

5. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

În contextul operatiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate, în state ale Uniunii Europene ("UE") sau din Spatiul Economic European ("SEE").

Vă informăm că orice transfer efectuat de companie în stat membru UE sau SEE va respecta cerintele prevăzute de RGPD.

Dacă RSCO transmite informatiile dvs. către o tară din afara SEE, ne vom asigura că informatiile dvs. sunt protejate corespunzător. Ne vom asigura întotdeauna că există un contract legal corespunzător care acoperă transferul de date, în conformitate cu standardele aprobate de Comisia Europeană (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transferpersonal-data-third-countries_en).

În plus, dacă se consideră că tara nu are legi echivalente cu standardele UE de protectie a datelor, atunci vom cere tertei părti să încheie un contract legal care să reflecte aceste standarde.

În conformitate cu cerintele legale, datele cu caracter personal sunt transferate numai în cazul în care Comisia Europeană a adoptat o decizie de adecvare pentru ara tertă, dacă au fost convenite garantii adecvate (de exemplu, clauzele contractuale standard UE- sistemul de protectie a datelor UE-SUA), regulile corporative obligatorii sunt puse în aplicare în conformitate cu art. 47 din Regulamentul general privind protectia datelor sau există o derogare pentru situatii specifice în conformitate cu art. 49 din regulamentul general privind protectia datelor (de exemplu, pentru că ati consimtit în mod explicit transferul propus, după ce a fost informat despre posibilele riscuri de astfel de transferuri pentru persoana vizată, din cauza lipsei unei decizii de adecvare si a garantiilor adecvate).

6. Timpul de păstrare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ce fac obiectul transferului în scopurile amintite mai sus vor fi păstrate conform principiilor de proportionalitate si necesitate, si în orice caz până la atingerea scopurilor în care au fost colectate si prelucrate. Ulterior, respectiv fie la data încetării relatiei de colaborare, fie la expirarea obligatiei legale de arhivare ce revine RSCO în temeiul legislatiei aplicabile în materie fiscală, contabilă sau potrivit reglementărilor legale, datele vor fi sterse. În cazul în care Compania consideră că are un interes legitim sau o obligatie legală de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veti fi informat în legătură cu acest aspect.

Considerăm că activitătile de prelucrare prezentate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pentru următoarele perioade:

Scop Durată
1. Navigare site si utilizarea modulelor cookie nu se stochează
2. Aplicare la posturile vacante ale companiei Maximum un an
3. Răspunderea la întrebări, solicitări sau reclamatii Maximum un an
4. Efectuarea de sondaje sau studii de piată, studii de evaluare a satisfactiei clientilor sau obtinerea de feedback privind produsele si serviciile noastre Maximum un an

7. Procesarea datelor copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani

Toate procesările de date cu caracter personal prezentate în acest document se referă exclusiv la persoanele care au vârsta de cel putin 14 ani. Utilizarea sistemelor si a rezultatelor prelucrării este interzisă pentru copiii sub această vârstă fără consimtământul părintilor/tutorilor legali. În cazul în care au loc astfel de prelucrări în ciuda eforturilor noastre rezonabile de a le preveni, acestea vor înceta atunci când vom fi notificati că utilizatorii se află sub vârsta mentionată mai sus.

8. Securitatea prelucrării datelor

Compania vă informează că evaluează si actualizează în mod constant măsurile de securitate implementate în scopul asigurării unei prelucrări sigure si securizate a datelor cu caracter personal.

Pentru protectia datelor dumneavoastră, RSCO SA a luat măsuri tehnice si organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat si sunt adaptate constant la stadiul tehnicii. În cazul unei încălcări a protectiei datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că va avea drept consecintă un risc major pentru drepturile si libertătile dumneavoastră, vă vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore.

9. Drepturile persoanelor vizate (art. 15-21 RGPD)

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveti următoarele drepturi:

 1. Dreptul de a accesa datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine o confirmare dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate si, dacă răspunsul este afirmativ, de a primi acces la tipul de date cu caracter personal si la conditiile de prelucrare, prin adresarea unei cereri în acest scop către operatorul de date;
 2. Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea să solicitati, prin transmiterea unei cereri în acest scop la operatorul de date, corectarea datelor personale incorecte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor cu caracter personal în următoarele cazuri (i) datele nu mai sunt necesare în scopul original (si nu există un scop legal nou), (ii) baza legală a prelucrării este consimtământul persoanei vizate, persoana vizată îsi retrage consimtământul, si nu există alte motive legale, (iii) persoana vizată îsi exercită dreptul de a obiecta, iar operatorul de date nu are alte motive pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate în mod ilegal, (v) stergerea este necesară pentru conformitatea cu legislatia UE sau română, sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu serviciile de societatea informatiei oferite copiilor (după caz), cărora li se aplică cerinte specifice privind acordarea consimtământului;
 3. Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrării: aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerati că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pe o perioadă care permite operatorului să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriti să vă stergem datele, ci doar să restrictionăm utilizarea lor; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră în scopurile de mai sus, dar dumneavoastră aveti nevoie de date pentru a stabili, exercita sau apăra un drept legal, sau (iv) azi obiectat împotriva prelucrării în asteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului de date prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
 4. Dreptul de a vă retrage consimtământul pentru prelucrare atunci când prelucrarea are loc pe bază de consimtământ, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment;
 5. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-ati furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent si care poate fi citit automat, si dreptul de a transmite aceste date altui operator, dacă prelucrarea se bazează pe consimtământul dumneavoastră sau conform unui contract si se efectuează prin mijloace automate;
 6. Dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor din motive legate de situatia dumneavoastră specifică, atunci când prelucrarea se bazează pe interes legitim, si de a obiecta în orice moment la prelucrarea datelor în scopuri directe de marketing, inclusiv stabilirea de profiluri;
 7. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv stabilirea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 8. Dreptul de a prezenta reclamatii autoritătii de protectie a datelor si dreptul de adresare către o instantă de judecată competentă.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment.

Pentru a exercita aceste drepturi sau a adresa orice întrebare privind aceste subiecte, vă rugăm să ne contactati utilizând datele de contact enumerate mai jos:

S.C. Rolling Stock Company S.A. - Punct de Lucru: Str. Fabrica de Glucoza, Nr.11A
Et. 2, Cam. E201, Sector 2, cod postal 020331, Bucuresti, Romania

si să ne furnizati confirmarea identitătii dumneavoastră, de exemplu, prin trimiterea unei copii electronice a cardului dumneavoastră de identitate/pasaportului/carnetului de conducere.

Vă amintim că aveti dreptul de a depune o plângere la autoritatea natională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal în cazul în care considerati că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă prevederile Regulamentului.

10. Modificarea prezentei politici de confidentialitate

Prezenta politică de confidentialitate poate fi modificată si actualizată periodic de către companie, atunci când este necesar. Compania vă va informa în legătură cu toate modificările semnificative aduse prezentei politici si vă va informa într-o manieră care permite confirmarea primirii lor, de exemplu prin utilizarea adresei de e-mail care ne-ati comunicat-o sau orice alt mijloc corespunzător de comunicare.